Hva pulserer i Jobpulz?

Jobpulz er et ledelsesverktøy som tilrettelegger for god informasjonsflyt og kommunikasjon med ansatte. Summen av de ulike modulene forenkler og dokumenterer arbeidsprosesser, slik at ledelsen til enhver tid har tilgang til data for analyse og rapportering. Brukervennlige menyer og intuitive brukersnitt senker terskelen for rask og effektiv implementering.
.

Prosjekt og oppgavestyring

Egendefinert arbeidsflyt tilpasset ulike arbeidsområder

 • Integrert med modulene HR, risikostyring og CRM
 • Automatiserte påminnelser effektiviserer oppfølging og fremdrift
 • Fildeling og samarbeid på tvers av avdelinger

HR

Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring muliggjør å benytte ulik arbeidsflyt for en rekke ulike HR prosesser. Eksempler er nyansettelser, rekruttering, opplæring etc.

 • Kompetanse og læring
 • Medarbeidersamtaler
 • Sykefravær
 • Timeregistrering
 • Turnus-og arbeidstid
 • Dokumenter
 • Utlån

Risikostyring

Rammeverk for planlegging og gjennomføring av internkontroll og HMS-aktiviteter, styrearbeid, og andre virksomhetskritiske prosesser. Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring gir fleksibilitet for å gjennomføre prosesser med varierende kompleksitet i arbeidsflyt

 • Aktivitetsplanlegger og årshjul
 • ROS og grafisk matrise over risiko og forbedringselementer
 • Registrering og oppfølging av avvik, risiko, og forbedringsforslag
 • Mulighet for egendefinert og mer avansert arbeidsflyt for behandling av avvik, risiko, og forbedringsforslag

Feedback

 • Arbeidsmiljø-undersøkelser
 • Mulighet for anonymisering av svar-responser
 • Oppfølging av ansatte
 • Lag sjekklister for ulike formål
 • Datainnsamling og statistikk
 • Kunde-og brukerundersøkelser

Dokumentstyring

 • Versjonskontroll
 • Tilgangslogg og leselister
 • Fellesdokumenter
 • Office-verktøyer og tekstredigering direkte i nettleser
 • Arkivering
 • Tilgangstyring

CRM

 • Fleksibel og konfigurerbar modul for optimal tilpasning til lokale behov
 • Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring gjør dette til et kraftfullt verktøy for salgs-og kunderelaterte prosesser
 • God søkfunksjon
 • Fleksibel og grundig tilgangskontroll
 • Statistikk og rapporter

Journalsystem

 • Fleksibel og konfigurerbar modul for optimal tilpasning til ulike brukermiljøerl
 • Fungerer både for individuell praksis og større institusjonsmiljøer
 • Oppfyller myndighetskrav til sikkerhet, rapportering og tilgangskontroll
 • Enkelt og intuitivt for lavest mulig brukerterskel
 • Statistikk med innebygde filtre for gruppering av data eller eksport av rådata