Funksjoner

Omfattende funksjonalitet med brukervennlig design
forenkler samarbeid og øker produktivitet

Prosjektstyring

Planlagt - gjennomført - dokumentert

Dette er vår kjernemodul og absolutte tyngdepunkt i plattformen. I en krevende arbeidsvirkelighet er det meste oppgave-og samarbeidsorientert. Derfor er prosjekt-og oppgavestyring nærmest å betrakte som livreddende førstehjelp for alle forretningskritiske prosesser.

 • Timeregistrering for ansatte/konsulenter
 • Stoppeklokke for automatisk logging av arbeidstid for oppgaver
 • Kanban
 • Gantt-diagram
 • Aktivitetsplanlegger/årshjul
 • All statistikk nødvendig for oppfølging av progresjon på prosjekter
 • Valgfri aktivering av avviks-og risikostyring i prosjekter. ROS matrise og aktivitetsplanlegger for internkontroll-aktiviteter
 • Fortell andre hva som skjer gjennom løpende status-oppdateringer i felles dashboard
 • Konfigurerbar arbeidsflyt
CRM

Kunder - saker - relasjoner

 • Fleksibelt og konfigurerbart for lokal skreddersøm
 • Spar tid og ressurser med automatisering av handlings-responser for rutineoppgaver
 • Skreddersydde arbeidsflyter for å støtte ulike forretningsprosesser
 • Individuell timeregistrering og timeregnskap for prosjekter
 • Stoppeklokke for automatisk logging av arbeidstid for oppgaver
 • Outlook-integrasjon og automatisering ved lagring av epost-vedlegg direkte i mappestruktur
 • Lag og send dokumenter for elektronisk signering, samt oppfølging av prosess
 • Integrasjon med office 365 for håndtering av dokumenter
 • Intern og ekstern feedback
Saksbehandling

Sikker journalføring og samarbeidsplattform

For virksomheter med behov for journalføring og arkivfunksjoner av personsensitiv informasjon.

 • Fleksibelt og konfigurerbart, enten formålet er helse/behandlingsorientert, medlemsregister med sensitivt innhold, eller forankret i saksbehandling
 • Designet som samhandlingsplattform for å inkludere brukere og eksterne samarbeidspartnere
 • Strenge sikkerhetskrav og kryptering i sanntid for spesielt utsatte virksomheter
 • Gjennomført sikkerhetsarkitektur med omfattende tilgangsstyring og kontroll
 • Risikostyring og automatisering av handlings-responser gitt visse betingelser
 • Lag dine egne arbeidsflyter for å støtte lokalt forankret arbeids-og behandlingsprosesser
 • Integrasjon med prosjekt- og oppgavestyring utvider journalsystemet til å bli et brukervennlig og effektivt saksbehandlingssystem

Dokumenter

Dokumentflyt og Noark arkivkjerne

Last opp dokumenter, lag dokumenter online eller via  Office 365.

 • Pågående prosess for Noark-sertifisering
 • Automatisering og import-egenskaper for brevmaler og utfylling av skjema
 • Office 365 integrasjon
 • E-signatur

Be om demo

Ta kontakt og forklar behov og ønsker. Vi hjelper med en skreddersydd demo