Funksjoner

Omfattende funksjonalitet med brukervennlig design
forenkler samarbeid og øker produktivitet

Prosjektstyring

Planlagt - gjennomført - dokumentert

Dette er vår kjernemodul og absolutte tyngdepunkt i plattformen. I en krevende arbeidsvirkelighet er det meste oppgave-og samarbeidsorientert. Derfor er prosjekt-og oppgavestyring nærmest å betrakte som livreddende førstehjelp for alle forretningskritiske prosesser.

CRM

Kunder - saker - relasjoner

Saksbehandling

Sikker journalføring og samarbeidsplattform

For virksomheter med behov for journalføring og arkivfunksjoner av personsensitiv informasjon.

Dokumenter

Dokumentflyt og Noark arkivkjerne

Last opp dokumenter, lag dokumenter online eller via  Office 365.

Be om demo

Ta kontakt og forklar behov og ønsker. Vi hjelper med en skreddersydd demo