Fagsystemfor virksomheter innenfor barnevern, rus, attføring og omsorgstjenester

journalføring, internkontroll, personal, turnus

Book a demo

Hvorfor Jobpulz?

Jobpulz er et fagsystem for virksomheter med lovpålagte krav om journalføring og kvalitetsstyrte arbeidsprosesser. Samtidig er Jobpulz et smidig og enkelt rammeverk for planlegging og gjennomføring av lovpålagt internkontroll og risikostyring. Plattformen er i tillegg forsterket med turnussystem for medlever, samt timeregistrering og fraværsoppfølging for ansatte. En enhetlig plattform som samler alle disse funksjonene, gir en enklere hverdag for både ledelse og ansatte.
.

Hva pulserer i Jobpulz?

Jobpulz er et ledelsesverktøy som tilrettelegger for god informasjonsflyt og kommunikasjon med ansatte. Summen av de ulike modulene forenkler og dokumenterer arbeidsprosesser, slik at ledelsen til enhver tid har tilgang til data for analyse og rapportering. Brukervennlige menyer og intuitive brukersnitt senker terskelen for rask og effektiv implementering.
.

Prosjekt og oppgavestyring

Egendefinert arbeidsflyt tilpasset ulike arbeidsområder

 • Integrert med modulene HR, risikostyring og CRM
 • Automatiserte påminnelser effektiviserer oppfølging og fremdrift
 • Fildeling og samarbeid på tvers av avdelinger

HR

Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring muliggjør å benytte ulik arbeidsflyt for en rekke ulike HR prosesser. Eksempler er nyansettelser, rekruttering, opplæring etc.

 • Kompetanse og læring
 • Medarbeidersamtaler
 • Sykefravær
 • Timeregistrering
 • Turnus-og arbeidstid
 • Dokumenter
 • Utlån

Risikostyring

Rammeverk for planlegging og gjennomføring av internkontroll og HMS-aktiviteter, styrearbeid, og andre virksomhetskritiske prosesser. Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring gir fleksibilitet for å gjennomføre prosesser med varierende kompleksitet i arbeidsflyt

 • Aktivitetsplanlegger og årshjul
 • ROS og grafisk matrise over risiko og forbedringselementer
 • Registrering og oppfølging av avvik, risiko, og forbedringsforslag
 • Mulighet for egendefinert og mer avansert arbeidsflyt for behandling av avvik, risiko, og forbedringsforslag

Feedback

 • Arbeidsmiljø-undersøkelser
 • Mulighet for anonymisering av svar-responser
 • Oppfølging av ansatte
 • Lag sjekklister for ulike formål
 • Datainnsamling og statistikk
 • Kunde-og brukerundersøkelser

Dokumentstyring

 • Versjonskontroll
 • Tilgangslogg og leselister
 • Fellesdokumenter
 • Office-verktøyer og tekstredigering direkte i nettleser
 • Arkivering
 • Tilgangstyring

CRM

 • Fleksibel og konfigurerbar modul for optimal tilpasning til lokale behov
 • Integrasjon med prosjekt-og oppgavestyring gjør dette til et kraftfullt verktøy for salgs-og kunderelaterte prosesser
 • God søkfunksjon
 • Fleksibel og grundig tilgangskontroll
 • Statistikk og rapporter

Journalsystem

 • Fleksibel og konfigurerbar modul for optimal tilpasning til ulike brukermiljøerl
 • Fungerer både for individuell praksis og større institusjonsmiljøer
 • Oppfyller myndighetskrav til sikkerhet, rapportering og tilgangskontroll
 • Enkelt og intuitivt for lavest mulig brukerterskel
 • Statistikk med innebygde filtre for gruppering av data eller eksport av rådata

Bli en Jobpulzer du også!

Lederansvar innebærer planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver. Oppgaver kan være enkle og repeterende, eller de kan være komplekse og involvere mange ansatte med ulike oppgaver og funksjoner. En god Jobpulzer forstår hvor nyttig god arbeidsflyt er for å skape struktur, samt det å overvåke fremdrift med frister og ansvar. Arbeidsflyt (workflow) kan beskrives som sekvensene en arbeidsprosess består av. Det er selve arbeidsflyten som legges til grunn for automatisering av arbeidsprosesser. Vi bistår våre kunder så mer enn gjerne med å forstå anvendelsen av arbeidsflyt og praktisk implementering av denne.

Varslingsfeed

Sentralt i Jobpulz er en varslingsfeed. Kall det gjerne selve Jobpulz’en. Denne slår jevnt og trutt med informasjon til både ledere og ansatte om det som er av oppgaver og tidsfrister. Løsningen kan aktiveres med pushvarsler både på desktop og mobile plattformer.

jobpulz-orbit-v4

Integrasjoner

Basert på kundens behov, så sørger vi for nødvendig integrasjon mot tredjeparts programvare (APIs). Eksempel er regnskap-og lønnssystemer.

Fikk du med deg dette?

 • Trygg og enkel tilgang i skyen
 • Mobilt og fleksibelt
 • Alltid oppdatert – ingen bekymringer
 • Regler og lover integrert i løsningen
 • Betal bare for de moduler som er relevante for virksomheten

Bestill en gratis demo

Jobpulz-plattformen er utviklet av Jobpulz AS. Vår utviklingsfilosofi er å skape teknisk avanserte løsninger, som likefullt ivaretar funksjonell enkelhet.
Vår misjon er å spille en nøkkelrolle for å skape lønnsomme og trygge organisasjoner, gjennom veldokumenterte og effektive arbeidsprosesser
Ola Godoey
Daglig leder