Prosjektstyring og sikker saksbehandling

Hvordan ting blir gjort har betydning for resultatene

Funksjoner

Fortrinnet er fleksibilitet

Jobpulz er designet for å være en tilpasningsvennlig plattform. Moduler kan legges til og konfigureres i henhold til ulike arbeidsprosesser. Formålet er å løse konkrete behov i ulike virksomheter. Det er løsningen som skal tilpasse seg virksomheten sine behov, og ikke omvendt. Jobpulz fungerer godt som en enhetlig digital plattform for virksomheten, der ulike tredjeparts løsninger og tilleggsmoduler i Jobpulz kan spille sammen. Derfor sier vi at Jobpulz er grunnmuren, men huset blir slik den enkelte virksomhet selv ønsker.

projects

Prosjektstyring

Enkel og intuitiv oppgavestyring, med verktøy for å følge fremdrift og planlegge frem i tid med god beslutningsstøtte.

crm

CRM

God oversikt av kunde-og samarbeidsforhold. Vår smidige og tilpasningvennlige CRM løsning er klar for å håndtere bransjespesifikke behov og en hvilken som helst datastruktur.

workflow

Skreddersydde arbeidsflyter

Arbeidsprosesser automatiseres gjennom lokalt tilpassede arbeidsflyter. Disse bidrar til å standardisere og dokumentere fremdrift i prosesser. Modulene for prosjektstyring, CRM, og saksbehandling, tilbyr alle mulighet for skreddersydde arbeidsflyter.

automation

Automatisering

Tidkrevende manuelle oppgaver kan konverteres til automatiserte operasjoner for å spare tid og ressurser. Eksempler er å forhåndsutfylle brevmaler og skjemautfylling, e-poster, påminnelser, og ikke minst det å tildele oppgaver for at ting skal bli gjort.

documents

Dokumentbehandling

Jobpulz støtter opplasting av eksisterende dokumenter/filer, lage dokumenter i web-grensesnittet, og følgelig også integrasjon mot Office 365. Utover dette støtter dokumentbehandling også følgende:

  • Automatisert utfylling av skjema
  • Automatisert utfylling av brevmaler
  • E-signatur og arbeidsflyt for oppfølging
planning

Planlegging

Ulike verktøy som visualiserer planlegging, fremdrift og ansvar, som for eksempel Kanaban Boards og Gantt diagram. Synliggjør flaskehalser og gir grunnlag for endring av prioriteringer.

timetracker

Timefangst

Jobpulz tilbyr omfattende men samtidig enkel timefangst for oppgaver. Timefangst bidrar til følgende:

  • Forbedre marginer gjennom løpende budsjettkontroll
  • Generere timelister for ansatte og motivere fornuftig tidsbruk i tråd med budsjett og fremdrift
stats

Statistikk og rapportering

Omfattende statistikk i sanntid. Rapportering tilpasset behov for tilgang til nøkkeldata og kontinuerlig beslutningsstøtte.

Datasikkerhet

Ta sikkerhet på alvor og ta vare på dine verdier og sensitiv informasjon.

  • Tofaktor autentisering
  • Tilrettelagt for omfattende tilgangsstyring og kontroll  
  • Saksbehandling med kryptering i sanntid
  • Oppfyllelse av GDPR og personvern-forpliktelser

Integrasjoner

Følgende integrasjoner er allerede på plass i løsningen for utvidet funksjonalitet; Jira, MS applikasjoner, Verified/E-signatur, PureCloud call center og Visma tjenester.

Utover eksisterende integrasjoner, blir nye integrasjoner i samråd med kunder utvidet løpende.

Be om demo

Ta kontakt og forklar behov og ønsker. Vi hjelper med en skreddersydd demo