Quality through people Software for HR and quality management

Bestill en demo

JobPulz HR software employee feedback

En effektiv Jobpulz

Jobpulz er et annerledes personalsystem. Det er en møteplass for hele virksomheten. Ikke bare forenkler det administrative oppgaver for ledelsen innenfor HR feltet, men ansatte selv bidrar til denne forenklingen. Det er enkelt å holde seg oppdatert om alt fra nyansettelser, feriesøknader, fellesdokumenter, timesaldo, arbeidsoppgaver, eller hva det skulle være. Også oppfølging av HMS aktiviteter og internkontroll blir enklere når samhandling mellom ansatte blir mer effektiv. Bruk feedback til å samle data om ansatte og organisasjon. Om noe er uklart er det bare å sende melding til en kollega eller leder. Alt samlet på ett sted. Dette er din Jobpulz!

JobPulz hr software messages

Løsninger

Plattformen består av moduler som kombineres etter behov. Samtidig er det også tydelige synergier på tvers av moduler. Eksempel er modulene «Prosjekter» og «Feedback», som er designet spesielt for å støtte arbeidsprosesser innenfor områdene HR og kvalitet.

Prosjekt og oppgavestyring

Fleksibelt verktøy som illustrerer og forenkler ulike arbeidsprosesser innenfor områdene HR og kvalitet. Samtidig kan dette verktøyet også benyttes for arbeidsprosesser utenfor disse kjerneområdene.

 • Oppgaver fordeles på ansatte basert på ansvarsområder og etablert arbeidsflyt
 • Automatiserte påminnelser effektiviserer oppfølging og fremdrift
 • Organiser nyansettelser gjennom etablert arbeidsflyt og oppgavefordeling
 • Lag arbeidsflyt for rekrutteringsprosesser
 • Håndter virksomhetens internkontroll og HMS aktiviteter basert på arbeidsflyt av ulik kompleksitet
 • Klon arbeidsoppgaver og underoppgaver med tilhørende ansvarsfordeling for gjentagende arbeidsprosesser
JobPulz HR software projects and task management

HR

 • ansattoversikt
 • medarbeidersamtaler
 • kompetanse
 • opplæring
 • ytelser
 • dokumenter
 • utlån
JobPulz HR software human resources

Kvalitet og sikkerhet

Rammeverk for internkontroll og HMS. Arbeidsprosesser kan både være helt enkle og svært komplekse. Mange aktiviteter reflekterer en enkel arbeidsflyt for å gjøre noe og deretter ha utført denne oppgaven, nærmest som en sjekkliste. Andre ganger er prosessen svært omfattende og krevende. Eksempel kan være en virksomhet som søker ISO sertifisering. Fortvil ikke, arbeidsflyt og prosjektstyring er skalerbart, og du bestemmer selv behovene. Her er også noen andre eksempler på måter du kan organisere dine HMS aktiviteter på i vår løsning:

 • Resultater fra risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) illustreres i en oversiktelig risikomatrise
 • Bruk arbeidsflyt for å implementere Bowtie metoden for proaktiv og retroaktiv risikohåndtering
 • Dokumentarkiv og rapportmaler
 • HMS årskalender
 • Avviksregistrering og statistikk
 • Selve avviksregistreringen vil snart utvides med egen app for IOS og Android. Utover nye funksjonaliteter som GPS logging og direkte opplasting av bilder, tillater appen også registrering av avvik i offline modus
JobPulz HR software quality - incident management

Turnus og arbeidstid

 • Gjør egne tilpasninger for regler i henhold til AML, tariffavtaler og eventuelle lokale avtaler
 • Direkte publisering til ansatte
 • Vaktbytter blant ansatte med automatisk varsel til leder for godkjenning
 • Tidsbesparende kopiering av etablerte turnuser til nye perioder
 • Drag & drop funksjonalitet og fargekoder for god oversikt
JobPulz HR software time and shifts management

Fravær og oppfølging

 • Enkel timeregistrering for ansatte
 • Timer og fravær visualiseres i en kalenderoversikt for enkel og rask godkjenning hos leder
 • Automatisering av egenmeldingsdager og oppfølging av sykefravær
 • Hent ut timelister i Excel, eller eksporter direkte over i tredjeparts lønns-og regnskapssystem
JobPulz HR software attendance

Feedback

Effektiv feedback innebærer raske og enkle spørsmål til ansatte om deres løpende arbeidssituasjon. En ny måte å benevne en slik feedback-metode er såkalt "Pulse feedback". Kontinuerlig feedback er betydellg mindre inngripende i en utfordrende arbeidsdag, enn de tradisjonelle og omfattende medarbeiderundersøkelsene. God feedback har lav terskel for gjennomføring, og integreres sømløst i arbeidsstrømmen til ansatte. Likefullt, behovene for feedback og spørreundersøkelser varierer, og derfor lager du akkurat den undersøkelsen du trenger.

 • Mulighet for å anonymisere feedback. Ofte er terskelen høy for å rapportere vanskelige tema. Dermed går disse under radaren til ledelsen
 • Effektiv og hyppig feedback innebærer bedre kommunikasjon mellom ansatte og ledelse
 • Bedre kommunikasjon innebærer gjerne også mindre usikkerhet hos ansatte. Dette frigjør energi til å fokusere mer effektivt på arbeidsoppgavene, og selvsagt gir det bedre Jobpulz!
 • Benytt kontinuerlig feedback (Pulse feedback) som et datagrunnlag i gjennomføringen av medarbeidersamtalen
JobPulz HR software employee feedback

Målbare resultater og statistikk

Løsningen inneholder flere forhåndsdefinerte rapporter for blant annet sykefravær, avviksmeldinger, og informasjon om ansatte. I tillegg gir løsningen tilgang til rådata. Disse kan enten eksporteres i xml og bearbeides utenfor systemet, eller de kan grupperes og visualiseres grafisk direkte i løsningen. Strategisk HR og kvalitetsstyring handler i stor grad om effektiv tilgang til informasjon og gode analyser. At virksomheten skal lykkes på sine forretningsområder handler også om å løfte HR og kvalitet opp i organisasjonen som strategiske satsningsområder. Et eksempel er rekruttering og skalering av personal basert på fremtidig kompetansebehov og endrede markedsbetingelser.

JopPulz HR software statistics

Integrasjoner

Basert på kundens behov, så sørger vi for nødvendig integrasjon mot tredjeparts programvare (APIs). Eksempel er regnskap-og lønnssystemer.

Fikk du med deg dette?

 • Trygg og enkel tilgang i skyen
 • Mobilt og fleksibelt
 • Alltid oppdatert – ingen bekymringer
 • Regler og lover integrert i løsningen
 • Betal bare for de moduler som er relevante for virksomheten

Bestill en gratis demo

Zynx.It logo

Jobpulz-plattformen er utviklet av Zynx IT AS. Vår utviklingsfilosofi er å skape teknisk avanserte løsninger, som likefullt ivaretar funksjonell enkelhet.
Vår misjon er å spille en nøkkelrolle for å skape lønnsomme og trygge organisasjoner, som prioriterer ansatte og kvalitet.
Ola Godoey
CEO